23/10 2008

Podsumowanie II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. F. Raka

Konkurs poetycki na cześć Feliksa Raka

      Pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa

      Starosty Włoszczowskiego Ryszarda Maciejczyka

      Wójta Gminy Krasocin Józefa Siwka

      Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Andrzeja Dąbrowskiego

W 105 rocznicę urodzin Feliksa Raka (1903-1992) – poety związanego ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych i od 1985 r. z Kieleckim Oddziałem ZLP rozmiłowanego w swoim regionie wybitnego działacza ludowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie  ogłosiła  II Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jego imienia W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby dorosłe. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było nadesłanie  trzech wierszy w pięciu egzemplarzach wydruku  komputerowego lub maszynopisu, nigdzie dotąd nie publikowanych ani nie nagradzanych w innych konkursach, opatrzonych godłem (pseudonimem) w terminie do 30 września 2008. na adres. Gminna  Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin z dopiskiem ‘’Konkurs” i zaznaczeniem kategorii: szkoła podstawowa (podać klasę, wiek), gimnazjum, szkoła średnia, osoba dorosła. (w przypadku uczniów podać klasę, wiek, pełną nazwę szkoły, numer telefonu).

Profesjonalne jury

Wiersze konkursowe oceniało profesjonalne jury, na czele z przewodniczącym komisji Stanisławem Nyczajem, publicystą, pisarzem, poetą, redaktorem naczelnym ,, Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”, zastępcą sekretarza Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. W skład jury wchodzili także: inicjator konkursu Tadeusz Stolarski, długoletni nauczyciel i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie, autor wielu książek o tematyce regionalnej.  Jolanta Lichosik, nauczycielka j. poskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, Joanna Sornat, polonista, bibliotekarz GBP w Krasocinie, Aneta Szymkiewicz, nauczycielka języka polskiego w Krasocinie oraz Aleksandra Klim, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie. Konkurs poetycki ściągnął do Krasocina pasjonatów pisania wierszy z całego kraju, 49 osób z różnych zakątków Polski, w tym dość liczna grupa młodzieży szkolnej.

Zwycięscy pięciu kategorii

W grupie uczestników klas I-III szkoły podstawowej pierwsze miejsce wywalczył Miłosz Żmuda ze szkoły w Świdnie (gmina Krasocin). W kategorii klas IV-VI podstawówki triumfowała Dagmara Lechowicz ze Szkoły Podstawowej w Czostkowie. W grupie  gimnazjów najpiękniejsze wiersze, zdaniem jurorów, dostarczył Paweł Ciszek z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie. Wśród uczniów szkół średnich zwyciężyła Karolina Bugajska z  Mniowa  uczeń ZSP nr 2 w Kielcach m. H. Sawickiej. W ostatniej kategorii- osób dorosłych- triumfowała Anna Nogaj z Kielc. Sporo autorów wierszy otrzymało też specjalne wyróżnienia . W sumie nagrodzonych zostało , 44 autorów wierszy. Niektórzy nadesłali swoje utwory z tak odległych miast jak chociażby Kołobrzeg(województwo zachodniopomorskie), Wieliczka (województwo małopolskie),Łódź (województwo łódzkie), Warszawa(województwo mazowieckie). W programie artystycznym wystąpiła grupa taneczna „ Aplauz” prowadzonej przez Iwonę Duszę z pokazem tańców : Polonez Warszawski, Walc do muzyki z filmu „ Noce i Dnie", Wiązanka tańców do melodii ludowych, Quando.

 Informacje o Feliksie Raku.

Feliks Rak urodził się 25 maja 1903 r. w Borowcu (gm. Krasocin, woj. Świętokrzyskie) w rodzinie chłopskiej o patriotycznych i społecznikowskich tradycjach. Już we wczesnej młodości układał okolicznościowe wiersze i przyśpiewki, które wykonywał na wiejskich zabawach i weselach. W 1921 r. wstąpił do PSL ‘’Wyzwolenie’’. Przez kilka lat był prezesem Stronnictwa Ludowego pow. Włoszczowskiego. W 1940 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do Dachau, skąd powrócił dopiero po 5 latach. W obozach zagłady pomagał innym, za co był ceniony i lubiany przez współwięźniów. Pisał wiersze, które były recytowane na tajnych wieczorach. Po powrocie z obozu pracował m.in. w kieleckim Wojewódzkim Komitecie ZSL. Był założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych ziemi Kieleckiej. Wydał tomiki wierszy: Śpiewam wsi mojej, Idę do was po słowa otuchy, W środku życia, widowisko folklorystyczne Krasockie wesele, poemat Pięć lat ciernistej drogi, wspomnienia obozowe  Krematoria i róże, zarys monograficzny Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975. Laureat nagród im. W. Witosa, J. Pocka. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP. W 1985 r. przyjęty w poczet członków ZLP do oddziału w Kielcach. Zmarł 17 lipca 1992 r., pochowany  na cmentarzu parafialnym  w Krasocinie.

                                                        Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie
                                                        Aleksandra Klim

 b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(1).jpg b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(2).jpg b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(3).jpg

 b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(4).jpg b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(5).jpg b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(6).jpg

 b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(7).jpg b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(8).jpg b_150_100_16777215_00_images_gmina_18.10.2008_fot_(9).jpg