Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 24 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W KRASOCINIE ZA 2017r.

   Celem Gminnej Spółki  Wodnej  w  Krasocinie  jest  utrzymanie  i  eksploatacja  urządzeń szczegółowych na  terenach  zmeliorowanych. Do  osiągnięcia celu spółki służą:

     1. Składki  pieniężne  i  świadczenia członków spółki.
    2. Świadczenia  osób  i  zakładów  niebędących  członkami  spółki.
    3. Pomoc  udzielana  przez  Państwo  i jednostki  samorządu  terytorialnego .
       
   W roku 2017 prace  konserwacyjne  zostały wykonane  na  terenie  gminy  w  ilości  34 km  w  następujących  obiektach :
       
   Porąbki  - 1200 mb, Występy -  2550 mb, Karolinów 1750 mb, Brygidów  1800 mb, Borowiec  1100 mb, Gruszczyn  500 mb, Wojciechów 2540 mb, Jakubów 1770 mb, Chotów 3820 mb, Świdno 4230 mb, Mieczyn 8880 mb  oraz  według  pozwolenia wodno-prawnego  Zakład Produkcyjny „Rogalów” PPU EKO-TECH Sp. j. Rogalów-Borowiec wykonał konserwację  na odcinku 2800 mb, a poprzez odpracowanie  wyroku sądu  jako prace społeczno – użyteczne  wykonano  1000 mb  w obiekcie Oleszno.

   Na powyższy efekt wpłynęły środki ze składek konserwacyjnych, dotacja od Gminy Krasocin oraz dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

   Wysokość składek i świadczeń należnych w danym roku uchwala Walne  Zgromadzenie Delegatów GSW stosowną  uchwałą. Kwotę należności do zapłaty obliczamy według następującego schematu:

   Powierzchnia terenu konkurencyjnego x Stawka z 1ha zmeliorowanego terenu w danym roku = kwota w zł

   Decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 24.01.2018r. składka członkowska w 2018r. z 1 ha zmeliorowanego   została  podwyższona z 22 zł na 25 zł.

   Niepokojącą  sytuację  stanowi  nie  wykaszanie  skarp  przez  użytkowników  użytków  rolnych, co wpływa  na podwyższenie  kosztów  konserwacji  w związku z powyższym na Walnym Zgromadzeniu GSW podjęto  uchwałę Nr 6 ustalającą, że właściciel lub użytkownik działki, do której przynależny jest rów melioracyjny zobowiązany jest do jednorazowego wykoszenia skarp w okresie miesiąca czerwiec-lipiec.

   W obecnej chwili, na większości terenów konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych sprzętem mechanicznym, a koszty z tego tytułu są wysokie. Na terenie gminy według ewidencji jest 210 km rowów melioracyjnych, w związku z powyższym na dzień dzisiejszy wykonując prace konserwacyjne, możliwość powrotu na pierwotny rów wynosi 4/5 lat.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00