Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 24 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

Sesja Rady Gminy Krasocin

   b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zwołuję XXXIX. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

 Proponowany porządek sesji:   
1.  Otwarcie obrad XXXIX. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXVIII. sesji.
4. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom z Gminy Krasocin za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, biblijnych, sportowych oraz w Finale Krajowym XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.
7. Zapytania i interpelacje.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
2) udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
3) wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Krasocin;
4) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasocin;
5) dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu gminy Krasocin;
6) utworzenia Samorządowego Przedszkola w Olesznie;
7) utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie;
8) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Występy w kierunku miejscowości Mieczyn”;
9) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa”;
10) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
11) zmian w budżecie gminy na 2018 r.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wnioski, komunikaty.
12. Zamknięcie obrad XXXIX. sesji Rady Gminy Krasocin.Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00