Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 12 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Renata, Witold, Konrad

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) zwołuję VI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad VI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Oficjalne powitanie rodziny z Kazachstanu przyjętej w ramach procedury repatriacyjnej.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
2) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Krasocin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
3) nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czostków na rzecz sołectwa Dąbrówka;
4) zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin stanowiących własność Gminy Krasocin;
5) nabycia na własność Gminy Krasocin nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krasocin gmina Krasocin;
6) zmian osobowych w przedstawicielstwie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026;
8) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad VI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00