Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 21 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) zwołuję VII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad VII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy za okres od ich powołania do dnia 31 stycznia 2019 r.
5. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2018 rok.
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – szkołach, zespołach, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Krasocin na rok 2019;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17;
3) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu;
4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Skorków na rzecz Powiatu Włoszczowskiego;
5) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2019;
6) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Krasocin do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026;
8) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
7. Wolne wnioski.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad VII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00