Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad VIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przekazanie samochodu przez Państwową Straż Pożarną Kielce na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Krasocin.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
3) wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Krasocin działek nr 371/92 i 371/95 położonych w obrębie ewidencyjnym Bukowa;
4) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej  w obrębie geodezyjnym Czostków stanowiącej  własność Gminy Krasocin;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026;
6) zmian w budżecie gminy na 2019 r.;
7) udzielenia pomocy finansowej.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad VIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00