06/06 2019

OGŁOSZENIE

W dniu 14 czerwca 2019 roku, w godz. 10.00 - 13.00 w sali rozpraw nr IX (II piętro budynku Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a) odbędzie się konferencja pod nazwą: „Nieuczciwe praktyki rynkowe w obrocie konsumenckim”. Przedmiotowe wydarzenie realizowane jest wspólnie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów — Starostwem Powiatowym w Kielcach i kierowane jest do wszystkich zainteresowanych pracowników Urzędu Gminy Krasocin oraz przedstawicieli Klubów Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie Gminy Krasocin. (Program konferencji.pdf)