06/06 2019

KOMUNIKAT

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krasocin o zachowanie ostrożności w związku z przebywającymi na terenie Krasocina bezdomnymi zdziczałymi psami. Przemieszczają się one po łąkach, lasach oraz drogach. Prosimy o niezwłoczne przekazywanie informacji o miejscu pobytu tychże zwierząt w celu sprawnego wyeliminowania potencjalnego zagrożenia. Kontakt w sprawie: Urząd Gminy Krasocin, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel.: 41 3917026, nr wewnętrzny 127.