10/06 2019

Konkurs – zgłoszenia do 30 września

 mkidn_małe logoZapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka. Zgłoszenia 3 wierszy przyjmujemy od 3 czerwca do 30 września (liczy się data stempla pocztowego). W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z całej Polski.

 Przewidywane są nagrody rzeczowe, książkowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Patronat nad konkursem objął :

mkidn_małe logo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Regulamin XIII OKP im. F. Raka – do pobrania

PLAKAT – do pobrania