18/07 2019

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Cieślach

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_193_n_20190717_105440.jpgZostało zakończone zadanie „Zagospodarowanie oraz utwardzenie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Cieśle”. Wykonawcą robót była forma Zakład Remontowo-Budowlany, Wojciech Znój, Brzeziny, ul. Chęcińska 153, 26-026 Morawica. W ramach w/w zadania przy Szkole Podstawowej w Cieślach została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o powierzchni 720 m2.

Roboty obejmowały; - rozebranie starych krawężników i chodnika, - wykonanie podbudowy wraz z korytowaniem na brakującej powierzchni, - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej, - ułożenie nowego krawężnika, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, - regulację pionową studni. Wartość zadania brutto wyniosła 82.171,47 zł.

 GALERIA  GALERIA  GALERIA  GALERIA
 GALERIA  GALERIA  GALERIA  GALERIA