19/07 2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_195_n_IMG_20190708_083233.jpgWójt Gminy Krasocin, informuje o ogłoszeniu  przetargu nieograniczonego (licytację) na sprzedaż samochodu marki  AUTOSAN  model AO909 L.05.S . 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, Tel. (41) 39 17 026, faks (41) 39 17 010, strona internetowa: www.krasocin.com.pl

Cena wywoławcza wynosi : 40 000,00 zł. ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych )
Do wylicytowanej ceny sprzedaży (netto) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 2. Przedmiot przetargu:

a) marka i typ pojazdu:  autobus marki AUTOSAN, model A0909L.05.S,
b) nr rejestracyjny: TLW FA58,
c) rok produkcji: 2008,
d) data pierwszej rejestracji: 05.11.2008 r.,
e) Nr VIN:  SUADW3CFT8S680930,
f) całkowity przebieg: 227 135,6 km,
g) dopuszczalna masa całkowita: 12 000 kg,
h) przeznaczenie pojazdu: autobus szkolny,
i) liczba miejsc: 41+1, liczba miejsc stojących 10,
j) pojemność silnika: 4 461,70 cm3 i mocy 130,45k
k) kolor powłoki lakieru: pomarańczowy,
l) badanie techniczne ważne do: 2019-10-05
m) wyposażenie: wyposażenie standardowe; ABS, ogrzewanie postojowe, tachograf.

 3. Warunki przystąpienia do przetargu:

a) Wniesienie wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej pojazdu co stanowi kwotę 4 000,00 zł.
b) wadium wnosi się wyłącznie w gotówce, numer konta sprzedającego: Bank Spółdzielczy O/ w Krasocinie  19 8525 0002 0010 0012 0043 0005,
c) wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.07.2019r.
d) wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przelewem na podany przez uczestnika rachunek nie później niż przed upływem 7 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
e) tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz przedmiot przetargu,
f) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, którego wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży,

4. Miejsce, termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2019 roku. o godzinie 830 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasocinie pokój nr 3 na parterze.

5. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Autobus będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w ustalonych wcześniej dniach w godzinach pracy Urzędu Gminy pod adresem:

ul. Godlewskiego 11, 29- 105 Krasocin
Osoba do kontaktu: P. Grzegorz Dyksiński tel. 41 39 17 026  w. 125

6. Wójt Gminy Krasocin zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu  bez podania przyczyn.
7. Inne informacje:
a) postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium,
b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
c) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,
d) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
e) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy,
f) złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Wszelkie informacje na temat sprzedaży autobusu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin pod nr tel. 41 39 17 026 wew. 113

Wójt Gminy Krasocin
/-/ Ireneusz Gliściński /-/

 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA