29/07 2019

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie składaniem wniosków ze strony rolników, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody spowodowane suszą, ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie strat został przedłużony do dnia 29.07.2019r. (poniedziałek) - do godziny 18.00.