08/08 2019

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW (Termin składania wniosków 1 sierpień – 2 wrzesień 2019 r.)

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_219_petrol-pixabay.jpgWszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Krasocin, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r.– 2 września 2019 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od  1 lutego 2019 r. – 31 lipca 2019 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  od 1 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r. w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Krasocin w godzinach pracy urzędu.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu również do bydła, oprócz faktur na zakup oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Jeżeli rolnik złożył wniosek wraz z informacją z ARiMR w lutym – w sierpniu składa sam wniosek.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – 1,00 zł

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2019 r.,  po otrzymaniu środków finansowych na ten cel ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin pok. Nr 5 - Podatki lub pod nr telefonu 41 39-170-26 wew. 115

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf
Zał. nr 1 oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o grunt....docx
Zał. nr 2 oświadczenie o gruntach dzierżawionych.docx