21/08 2019

Przetarg ustny nieograniczony

WÓJT GMINY KRASOCIN działając na podstawie art. 35 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 tj. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

Pliki do pobrania: