03/10 2019

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie doposażona w nowe instrumenty i mundury.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie w dniu 09.08.2019 r. zrealizowała zadanie pn. ,"Rozwój Orkiestry Dętej OSP Oleszno poprzez doposażenie w brakujące instrumenty muzyczne i instrumenty'' Zadanie obejmowało zakup 9 instrumentów. Całkowity koszt zadania wyniósł 34 626,04 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 25 000 zł, zaś Gmina Krasocin zapewniła kwotę 9 300,00 zł. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie wzbogaciła się także o 10 nowych mundurów tj. 4 damskie i 6 męskich. Zakup został sfinansowany w całości ze środków Gminy Krasocin.