03/10 2019

INFORMACJA

W dniu 02.10.2019 r. Gmina Krasocin otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na dofinansowanie, w postaci częściowo umarzalnej pożyczki, zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowiec”. Wnioskowana kwota pożyczki to 2 500 000,00 zł. Całkowity koszt zadania: 4 006 449,07 zł.