Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 29 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) zwołuję XIV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 17 października 2019 r. (czwartek)  o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

   Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok szkolny 2018/2019.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
6. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.
7. Przeprowadzenie wyborów ławników:
1) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
2) Przedstawienie Opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na temat kandydata na ławnika, w szczególności spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie;
3) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
4) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019 - 2026;
2) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9. Wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad XIV. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00