21/10 2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Olcha” realizuje kolejny projekt.

Lotto_fundacja.jpgStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Olcha” realizuje projekt sfinansowany ze środków Fundacji LOTTO im. HALINY KONOPACKIEJ "Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam". Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie poprzez kultywowanie miejscowych, lokalnych tradycji i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem.