29/10 2019

Zawody u Stóp Góry Grodowej

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_315_n_a_(7).jpgW dniu 19.10.2019 r. Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk organizowało bieg U Stóp Góry Grodowej w którym brały udział dziewczynki ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem” w Skorkowie - Marta Pawińska, Amelia Wijas oraz Adrianna Nykiel. Nasze dziewczynki uzyskały następujące wyniki 4 miejsce zajęła Amelia Wijas, 9 miejsce Adrianna Nykiel, 12 miejsce Marta Pawińska. Po biegu na dystansie 1600 m odbyły się zawody łucznicze organizowane po raz pierwszy w Ćmińsku.

W zawodach wzięli udział łucznicy z województwa świętokrzyskiego ULKS Włoszczowice, Stella Kielce, Strzała Skorków oraz Aktywny Ćmińsk. Niestety wysiłek i trud biegu był widoczny na torach łuczniczych gdzie Nasze łuczniczki uzyskały następujące wyniki: 7 miejsce - Adrianna, 9 miejsce – Amelia, 13 miejsce – Marta.

Stowarzyszenie „Aktywny Ćmińsk” w Gminie Miedziana Góra powstało w grudniu 2015 r. i ma na celu:
1. Działanie na rzecz społeczności lokalnej, organizacja i wspieranie życia społecznego, sportowego, kulturalnego i integracji międzypokoleniowej mieszkańców.
2. Upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu, promującej zdrowy styl życia i profilaktykę antyuzależnieniową, ochronę i promocję zdrowia.
3. Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, promocja, rozwój turystyczny i gospodarczy miejscowości Ćmińsk, gminy Miedziana Góra i Regionu Świętokrzyskiego, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i promocji naturalnych walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy.
4. Popularyzowanie wartości patriotycznych, wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania wartości, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Inicjowanie rozwoju zawodowego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom.
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, wspieranie podstawowych funkcji rodziny, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, wyrównywanie szans edukacyjnych i organizowanie różnych form wypoczynku.
7. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, działalności charytatywnej, pomocy społecznej, działalności na rzecz pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocja i organizacja wolontariatu.

 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA