22/11 2019

Komunikat Nr 10/2019 z dnia 21.11.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje, ze w próbce wody pobranej z wodociągu Mieczyn stwierdzono dopuszczalną zawartość bakterii grupy coli (sprawozdanie z badania wody Nr/PBHŚ/S/2019 pobranej w dniu 19.11.2019 r.). Woda warunkowo nadaje się do spożycia. Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego. Ponadto informujemy mieszkańców korzystających z wodociągu Mieczyn, że woda jest obecnie chlorowana.