28/11 2019

Jest umowa na ubrania specjalne dla OSP Świdno

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_20191126_0954708.jpgW dniu 26 listopada 2019r. Wójt Gminy Ireneusz Gliściński i Skarbnik Gminy Dorota Jackiewicz podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na realizację zadania pn.  „Zakup ubrań specjalnych dla OSP Świdno” w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja wyniesie 30tys. zł przy wkładzie gminy ok. 1 tys. zł.

Zadanie dotyczy zakupu 6 kompletów ubrań specjalnych wraz z butami i hełmami dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie. Nadmieniamy, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca roku. OSP Świdno jest wyróżniającą się jednostką w skali powiatu, gdzie rokrocznie odnotowuje najwięcej wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych spośród wszystkich jednostek spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na Ziemi Włoszczowskiej. W skład jednostki wchodzi 15 uprawnionych do akcji strażaków. Zarząd OSP Świdno regularnie kieruje na szkolenia kolejnych młodych członków jednostki.