29/11 2019

FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA KAROLINÓW

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_324_n_20190911_133133.jpgW 2019 r. zrealizowano fundusz sołecki Sołectwa Karolinów w ramach zadania: „Dalsze zagospodarowanie działki gminnej”. W ramach zadania zakupiono tłuczeń, a mieszkańcy dokończyli rozpoczęte w 2018 r.  utwardzenie działki od strony drogi powiatowej, dzięki czemu powstało miejsce, gdzie można postawić samochód, rower, nie stwarzając niebezpieczeństwa kolizji z pojazdami poruszającymi się po drodze (koszt zakupu tłucznia: 2 841,30 zł). Następnie zakupiono mieszankę traw do siewu i nawóz, koszt: 1 680,00 zł.

Trawa została posiana na wcześniej wyrównanej przez mieszkańców powierzchni przeznaczonej pod boisko do piłki nożnej. Kolejnym etapem był zakup altany drewnianej o wymiarach 4x6 m wraz z wyposażeniem: ławki i stoły (koszt altany z wyposażeniem: 10 650,00 zł). Altana została posadowiona na wcześniej utwardzonym podłożu- wylewce betonowej. Wylewkę wykonali mieszkańcy sołectwa w ramach pracy własnej, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono beton, koszt: 2 121,75 zł. Zakupiono również farby/lakiery i akcesoria do pomalowania altany za kwotę 1 127,54 zł. Altana została pomalowana przez mieszkańców sołectwa. Za pozostałą kwotę zakupiono zestaw do gry w siatkówkę- koszt: 1 405,00 zł oraz kosz na śmieci- koszt: 359,00 zł.

 GALERIA  GALERIA  GALERIA  GALERIA