02/12 2019

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016–2021

Wójt Gminy Krasocin Zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016–2021

Pliki do pobrania: