Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 3 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) zwołuję XVII. Sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XVII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Gminy za II półrocze 2019 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Krasocinie;
2) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin na rok 2020;
3) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Krasocin biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krasocin;
4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin;
5) udzielenia pomocy finansowej.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad XVII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00