25/06 2009

Bezpłatne szkolenia zawodowe

b_150_100_16777215_00_images_stories_EFS.pngOd 1 lipca 2009 roku rusza projekt "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych (m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych). Szkolenia będą realizowane i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie mogą wziąść osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 45 rok życia i są zatrudnione na podstawie:

• Umowy o prace
• Umowy zlecenia
• Umowy o dzieło
• Spółdzielczej umowie o prace
• Mianowania
• Powołania
• Wyboru


W ramach projektu zostaną zorganizowane w Kielcach bezpłatne szkolenia zawodowe:
• OPERATOR MASZYN DROGOWYCH
• OPERATOR KOPAREK I ZWAŁOWAREK

Przewiduje się utworzenie 10 grup szkoleniowych. Wszystkim kursantom będzie przysługiwał:
• Zwrot kosztów dojazdu
• Materiały szkoleniowe
• Posiłek


Szkolenie kończy się egzaminem, wydaniem certyfikatu ukończenia kursu i nabycia określonych umiejętności. Certyfikaty zostaną wydane przez akredytowaną lub ciesząca się powszechnym zaufaniem instytucje i potwierdzać będą prawo do wykonywania określonych w nim czynności. Realizacja projektu rozpoczyna się od promocji i rekrutacji i w  ramach tego etapu organizowane są spotkania informacyjno-promocyjne z potencjalnymi beneficjentami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. Celem tych spotkań jest szczegółowe przedstawienie idei projektu, zaplanowanych działań oraz założeń i rezultatów. W trakcie spotkań będzie prowadzona także wstępna rekrutacja. Drugi etap rekrutacji polega na indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym, które między innymi pomogą Beneficjentom poznać własne predyspozycje zawodowe. W działaniach tych weźmie udział 200 osób, spośród których zostanie wyłonionych 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Utworzona zostanie również lista rezerwowa. Osoby, które spełnią wszystkie warunki formalne uczestnictwa i zakwalifikują się do udziału w projekcie, zapraszamy do składania zgłoszeń na oferowane kierunki szkoleń w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.


Na chwilę obecną wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z:
 
Kinga Lipowska
Specjalista ds. szkoleń
 
Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o.
al. Jana Pawła II 12/2
31-571 Kraków
tel. 0-12 294 18 64