30/06 2009

Działanie 9.5 PO KL

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_sbrr.jpgŚwiętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs zamknięty nr 8/1/9.5/POKL/2009 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące:
1) Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych I ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich;
2) Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach;
3) Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

W konkursie mogą brać udział wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach ww. konkursu dostępna jest kwota ogółem: 1 000 000,00 PLN. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie: od 22 czerwca 2009 r. (od godz. 12:00) do 21 lipca 2009 r. (do godz. 15:00) w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70 w Kielcach, II piętro - pokój 202. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Sekretariatu Biura PO KL, ul. Jagiellońska 70 w Kielcach.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70 w Kielcach, Sekretariat - pokój 202, II piętro, oraz na stronie internetowej www.pokl.sbrr.pl, w zakładce: Ogłoszone konkursy.
Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Instytucja Organizująca Konkurs - ŚBRR Biuro PO KL w Kielcach ul. Jagiellońska 70 - osobiście w pokoju 218 - pod nr. tel. (0-41) 335-05-02 wew. 107 - oraz drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

zip.jpg Dokumentacja konkursowa 9.5

zip.jpg Załączniki