01/07 2009

Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych

b_150_100_16777215_00_images_stories_K.L.JPGStowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej i mające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego, do udziału w bezpłatnym doradztwie m.in. z zagadnień: prawnych, księgowych, marketingowych, zarządzania projektem, tworzenia partnerstw.

Przedstawicielom takich organizacji oferujemy doradztwo z zagadnień:

• prawnych,
• księgowych,
• marketingowych,
• zarządzania projektem,
• tworzenia partnerstw lokalnych i projektowych,
• innych, na bieżąco deklarowanych przez organizacje pozarządowe.

     Dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej organizujemy również bezpłatne szkolenia, których programy znajdą Państwo na stronie www.es.sir.com.pl. Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „Wzmocnienie i rozwijanie instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej”, realizowanego na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2. Celem ogólnym projektu jest wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. W sprawie szczegółów dotyczących szkoleń i doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego po numerem tel. (041) 361 04 92.
Więcej informacji na temat projektu mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej www.es.sir.com.pl bądź w Biurze Projektu (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce)