02/07 2009

Projekt "Równać szanse"

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_rownac-szanse.JPGJuż po raz drugi OSP Krasocin będzie realizowało projekt w ramach programu „Równać szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Tym razem projekt nosi tytuł „Uwierz w siebie", trwa 18 miesięcy.

- Projekt nie jest tożsamy z działalnością Orkiestry. Zaplanowane działania skierowane są dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej; są nowatorskie i odpowiadające na potrzeby rozwojowe młodych ludzi. Zaplanowaliśmy m.in. wizyty studyjne, warsztaty muzyczne i zajęcia z psychologiem - mówi pomysłodawca przedsięwzięcia Bartłomiej Robak. Ciężar koordynacji projektu wzięła na siebie Pani Elżbieta Kowalczyk - nauczyciel z Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie, z którym z powodzeniem współpracuje OSP z Krasocina.

W Orkiestrze z Krasocina następują stale zmiany. Obecne sukcesy podniosły morale grupy, jednak planów, ambicji i marzeń nie brak. Potrzebne są pieniądze oraz ręce do pracy. Te pierwsze Orkiestra zdobywa na działania nowatorskie, rozszerzając działalność m.in. z ww. programu „Równać szanse", Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich czy środków Województwa Świętokrzyskiego na zadania z zakresu kultury. Brakuje jednak środków na bieżącą działalność. Chcąc się rozwijać nie wystarczają próby orkiestry, potrzebujemy stałych nauczycieli gry i instruktorów, poszerzoną bazę instrumentalną (m.in. tubę F i tubę B - ok. 20 tys. zł, sekcja waltorni - 12tys. zł). Niezbędne są też wyjazdowe warsztaty muzyczne, szczególnie przy opracowywaniu układu musztry paradnej. Namiastkę warsztatów wyjazdowych miała w lutym jedynie sekcja puzonów, która uczestniczyła w warsztatach dla muzyków orkiestr dętych w Brzeźnicy w Małopolsce.