Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

60-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludyni

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_OSP_Ludynia_(Small).PNG"BOGU  NA  CHWAŁĘ LUDZIOM  NA  RATUNEK"  Pod tym wymownym strażackim mottem 15 Sierpnia 2007 roku odbyły się uroczystości 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludyni. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi oraz druhów ochotników udało się zorganizować wspaniałą uroczystość. Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem z boiska szkolnego, poczty sztandarowe OSP Ludynia i przybyłych zaproszonych jednostek OSP poprowadziła Orkiestra Dęta z Piekoszowa.

       Przemarsz zakończył się na placu remizy OSP Ludynia, gdzie przy pięknej scenerii zorganizowanej przez Małgosię Knap przebiegał dalszy plan uroczystości. Odegrano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, po którym  komendant Gminny Krzysztof Stolarczyk zameldował poczty sztandarowe Wójtowi Gminy Krasocin Józefowi Siwkowi gotowe do odbycia uroczystości. Następnie prowadzący przebieg jubileuszu Robert Cabaj przywitał przybyłych gości w osobach:

- Ks. Krzysztofa  Liburskiego

- Józefa Siwka –Wójta Gminy Krasocin

- Posła Mirosława Pawlaka- W-ce prezesa WZOSP RP (który przybył trochę  później)

- Mariana Robaka – Gminnego Prezesa ZOSP

- Kpt Krzysztofa  Radziejowskiego z PSP Włoszczowa

- Orkiestrę Dętą z Piekoszowa

- OSP Oleszno

- OSP Krasocin

- OSP Mieczyn

- OSP Ostrów

- OSP Świdno

- OSP Kozłów

- OSP Ludwinów

- Mieszkańców Wsi Ludynia i przybyłych gości

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_1.JPG b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_2.JPG 

 b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_3.JPG

Uroczysty przemarsz

 

Po Mszy Dziękczynnej odczytano krótka historię ludyńskiej Straży:

       Ochotnicza Straż Pożarna w Ludyni to już historia 60-ciu lat, sięgając pamięcią do przeszłości trzeba wspomnieć czas, kiedy to w maju 1949 roku grupa entuzjastów wsi Ludynia na czele z Śp. Ignacym Glandą założyła pierwszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej a jej pierwszym komendantem został Śp. Mieczysław Więckowicz. Świadkami tych wydarzeń byli już nieobecni wśród nas Druhowie: Śp. Franciszek Skrzypczyk i Śp. Henryk Dudek. Początkowo jednostka nie miała pomieszczenia na sprzęt. Wtedy to zbudowano szopę w czynie społecznym przy prywatnym budynku gospodarczym rodziny Śp Stanisława Nieckarza. Pierwsze wyposażenie jednostki w tym czasie stanowiła ręczna sikawka, 2 drabinki, kilka bosaków i wiader. Okres pionierski trwał do 1958 roku, kiedy to przystąpiono do adoptowania byłej stajni dworskiej na remizę strażacką, przed która właśnie stoimy. Przy ofiarnym trudzie całej wsi remont zakończono latem 1959 roku. W sierpniu tegoż roku uroczyście otwarto wyremontowaną remizę a jednostka OSP wzbogaciła się w pierwszą motopompę. Kolejni komendanci OSP Ludynia, druh Śp. Stanisław Nieckarz, Edward Skoczek, Ireneusz Cabaj, Stefan Czaja i Śp. Stanisław Gwieździński przyczynili się do rozwoju naszej jednostki. W 1973 roku naczelnikiem po raz pierwszy został druh Stanisław Cichoń- urodzony strażak, którego entuzjazm i zapał powiększył szeregi strażaków. Cóż to za straż bez sztandaru, dlatego  z urządzonych zabaw i ze składek społecznych zakupiono  sztandar, którego uroczyste wręczenie odbyło się 11 maja 1980 roku. W połowie lat 80-tych do połowy lat 90-tych jednostką OSP Ludynia dowodzili druhowie: Henryk Wrześniewski i Jacek Nowak. Od 1997 roku ludyńskim strażakom ponownie przewodzi Druh Cichoń, który skupił grupę entuzjastów i tchnął świeżego ducha do działania. W krótkim czasie wybudowano nowy garaż, ogrodzenie, zakupiono ze składek miejscowej ludności samochód marki „Żuk”, który z pomocą Gminy Krasocin dostosowano do potrzeb straży. Nim się zorientowano a już 2-ego maja 1999 roku odbyły się uroczystości Jubileuszu 50-lecia powstania OSP Ludynia. Poświęcono wspomniany samochód oraz figurkę Św. Floriana, który od tej pory rozpościera opatrzność nad naszą strażą. Pod wodzą komendanta Stanisława Cichonia, ludyńska straż czynnie uczestniczyła w życiu publicznym gminy. W 2003 roku radnym Ludyni został Śp. Jan Konstanty- urodzony działacz społeczny, którego zasługi dla OSP Ludynia trudno opisać w kilku zdaniach. Już w 2004 roku z Jego inicjatywy Rada Gminy wyraziła zgodę na remont dachu na Strażnicy. Aby wspomóc finansowo przedsięwzięcie Strażacy zdobyli część pieniędzy ze zbiórki złomu oraz z datków pieniężnych mieszkańców wsi. Śp Jan Konstanty nie spoczął na tym i od razu przystąpiono do remontu bufetu a  w konsekwencji sali oraz otoczenia remizy. Wspaniałe efekty włożonego trudu podziwiają dzisiaj nie tylko mieszkańcy całej naszej Gminy, ale i okolic. Za ten czyn należą się bardzo szczególne podziękowania dla Śp Jana Konstantego oraz Wójta Gminy Józefa Siwka oraz całej radzie Gminy. Nasza remiza jest wspaniałą wizytówką naszego Samorządu i strażacy oraz mieszkańcy wsi Ludynia dbają o to aby nadal nią była. Od tej pory na placu remizy co roku organizowane  są festyny , które odbijają się echem na całą okolice co świadczy o tym , że trud włożony w jej remont nie poszedł na marne i z pewnością jeszcze długo będzie służyć mieszkańcom wsi. Od 2006 roku prezesem OSP Ludynia został Druh Wojciech Trybek, który mimo młodego wieku oraz kilkuletniej przynależności do Straży swoją wzorową postawą zdobył zaufanie ludyńskich druhów i z powodzeniem pełni tą funkcje do dnia dzisiejszego co widać po licznych pracach, które zostały zrobione do tej pory na placu remizy. Losy życiowe nie ominęły również Ludyńskiej straży, w ostatnich latach na Wieczną Służbę odeszli druhowie:  Franciszek Skrzypczyk Henryk Dudek, Ryszard Dudek, Bolesław Chamera,  Jerzy Słabisz, Stanisław Nieckarz, Jan Ptak oraz Śp. Jan Konstanty. Swoją działalnością na zawsze wpisali się w pamięć druhowie OSP Ludynia oraz mieszkańców całej Wsi.
Z powyższej treści wynika, że OSP Ludynia nie tylko działa, ale się i rozwija. Jest to możliwe dzięki działalności i poświęceniu wszystkich druhów oraz dzięki pomocy Józefa Siwka Wójta Gminy Krasocin oraz mieszkańców Ludyni.
       W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń przez Posła Mirosława Pawlaka, Wójta Józefa Siwka, kpt Krzysztofa Radziejowskiego oraz Mariana Robaka:


1. Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznakę „Strażak Wzorowy”- otrzymują:
Druh Wojciech Trybek
Druh Marek Pasoń


2. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
„Brązowy Medal” za zasługi dla pożarnictwa otrzymują :
Druh Wojciech Trybek
Druh Wojciech Sosnowski
Druh Sławomir Banasik

3. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
„Srebrny Medal” za zasługi dla pożarnictwa otrzymuje :
Druh Zbigniew Banasik

4. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
„Złoty Medal” za zasługi dla pożarnictwa otrzymał :
Druh Klimczyk Stanisław

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_4.JPG

Moment wręczenia Złotego Medalu Stanisławowi Klimczykowi

Następnie miłą niespodzianka dla zaproszonych gości było uroczyste ślubowanie Młodych Strażaków Ochotników przed Komendantem Stanisławem Cichoniem oraz Pocztem Sztandarowym. Ślubowali:
- Kamil Bielas
- Paweł Nowak
- Tomasz Jarosz
- Mateusz Wolski
- Patryk Trybek
Po Rocie Ślubowania młodzi strażacy usłyszeli z ust młodych dziewczyn 10 przykazań „Młodego Strażaka”.

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_5.JPG

Ślubowanie młodych strażaków

Następnie odbyły się okolicznościowe przemówienia oraz wręczenie jubileuszowych pucharów oraz prezentu od Wójta Gminy Krasocin.b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_7.JPG

Gospodarz OSP Ludynia Antoni Cabaj odbiera prezent od Wójta Józefa Siwka 

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_8.JPG

Prezes OSP Ludynia Wojciech Trybek z okolicznościowym pucharem 

Po przemówieniach prowadzący Robert Cabaj  w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludyni bardzo serdecznie podziękował  zaproszonym  Gościom za przybycie, wszystkim druhom i mieszkańcom Ludyni za wkład i zaangażowanie w organizacji jubileuszu. Szczególne podziękowania jednak poszły w stronę sponsorów bez których nie moglibyśmy zorganizować tak wspaniałej uroczystości.
Sponsorami byli:
- Józef Siwek- Wójt Gminy Krasocin oraz Rada Gminy
- Henryk Migacz - Strunobet/ Kuzki
- Robert Dziubeła - „Defro” Ruda Strawczyńska
- Nadleśnictwo Włoszczowa
- Silikaty „Ludynia”
- Zenon Dachowski- Hurtownia Budowlana Krasocin
- „Smak-Drób”- Ubojnia Drobiu Oleszno
- GS Krasocin
- Hurtownia Spożywcza „Anna” Włoszczowa
- Anna i Józef Kowalscy- Motozbyt Kielce
- Marek Wójcik- Sklepy Spożywcze
- Marek Ciszek- Firma Handlowo-Usługowa Sułków
- Tadeusz Ciszek- Firma Usługowa Sułków
- ZPUE „Włoszczowa

 

 b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_9.JPG

 Poseł Mirosław Pawlak wpisuje się do kroniki

 b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_60-lecie_Ludynia_10.JPG

 Wójt Józef Siwek z młodym strażakiem

        Następnie odbyło się uroczyste wpisanie do Kroniki, po którym zaproszeni Goście udali się na poczęstunek, natomiast dla mieszkańców Ludyni oraz wszystkich przybyłych odbył się Festyn. Oprawę muzyczna przygotował zespół „FOREVER”, było wesołe miasteczko dla dzieci, sponsorzy wystawili stoiska, przy których goście chętnie zadawali pytania dotyczące produktów w nich wystawianych. Na specjalne zaproszenie dla dzieci pogotowie Ratunkowe we Włoszczowie wystawiło najnowocześniejszy Ambulans Ratunkowy, do którego można było wejść i zobaczyć jak funkcjonuje. Z kolei OSP Krasocin wystawiła nowoczesny samochód gaśniczy „MAN”, tym dwóm jednostka należą się wielkie podziękowania ponieważ cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich gości. Muzycznie umilał czas występ młodzieżowego zespołu „6-cioPak” z Krasocina oraz goszcząca u nas często kapela ludowa „Wierna Rzeka”.  Dla młodych chłopców ludyńscy strażacy zorganizowali zawody strażackie z torem przeszkód, chętnych było bardzo dużo i wszyscy zostali nagrodzeni za występ. Po licznych zabawach i konkursach odbyła się dyskoteka, do której przygrywał zespół „FOREVER”.

 

Sławomir Banasik

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00