20/04 2010

„Świętokrzyski Superprojekt”

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_sbrr.jpg„Świętokrzyski Superprojekt” - konkurs na wyjątkowy, ciekawy, potrzebny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PO KL wyróżni najbardziej efektywne pomysły. Do konkursu zgłosić się mogą wszyscy Projektodawcy, którzy realizują bądź już zrealizowali na terenie woj. świętokrzyskiego projekt w ramach komponentu regionalnego PO KL – a więc w obszarze Priorytetów VI, VII, VIII lub IX. Chodzi o przedsięwzięcia, które zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umów zawartych ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego lub Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 

Komisja konkursowa będzie premiować przede wszystkim stopień zaspokojenia przez projekt istotnych potrzeb społeczności lokalnej, zamieszkującej na obszarze działania projektu, spójność realizowanych przedsięwzięć z celami PO KL (w tym szczególnie rozwój zasobów ludzkich, podniesienie jakości edukacji, zwiększenie poziomu zatrudnienia i integracji społecznej) oraz wpływ projektu na wywoływanie pozytywnych zmian w regionie. Komisja weźmie też pod uwagę poziom opisu projektu, jak również opinię eksperta, dotyczącą jakości wniosku aplikacyjnego i wniosków o płatność.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz opis projektu (maksymalnie 3 tys. znaków) wraz z ew. materiałami dodatkowymi (np. zdjęcia, opinie uczestników itp.) do 05.05.2010 r. na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25 - 956 Kielce, z dopiskiem Konkurs „Świętokrzyskie Superprojekty”.

Każdy z laureatów konkursu otrzyma tytuł oraz statuetkę „Świętokrzyski Superprojekt”. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej konkursu, zaplanowanej na czerwiec 2010 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące przebiegu konkursu oraz zasad przyznawania tytułu „Świętokrzyski Superprojekt”, zawarte są w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Biura PO KL www.pokl.sbrr.pl.