24/04 2010

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_herb.pngInformujemy, że kolejna Sesja Rady Gminy Krasocin odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 roku (czwartek) o godz. 13.30  w Urzędzie Gminy  w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

Proponowany porządek sesji :   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokółu z  XXXVI sesji.
4. Informacja wójta gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tego tytułu.
7. Powzięcie uchwał w sprawie :
1) zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
2) przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Krasocinie.
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski, komunikaty.
9. Zakończenie sesji.

           

                                                               

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             Czesław Sobczyk