17/05 2010

Ogłoszenie

Wójt Gminy w Krasocinie zwraca się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, jakie mogą stanowić piaskownice. Dlatego proszę o wzmożenie nadzoru nad piaskownicami na placach zabaw i terenach rekreacyjnych, ponieważ w piasku pobranym z piaskownic występują liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i inne pasożyty, wywołujące groźne choroby, np. salmonellozę, grzybice skóry i paznokci, toksekarozę, toksoplazmozę i glistnicę, uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób zabezpieczenia piaskownic przed odchodami zwierzęcymi.
 
Ponadto zwracam uwagę, iż w celu ograniczenia ryzyka sanitarnego i poprawy bezpieczeństwa dzieci  korzystających z  piaskownic zaleca się  wymianę piasku w piaskownicach przed sezonem oraz przynajmniej dwa razy w jego trakcie. Niezbędnym jest uświadamianie właścicielom lub zarządcom nieruchomości zagrożeń, jakie stanowi niewymieniany piasek i przekonywanie do wykonania zabezpieczenia piaskownicy (zakrycia), które uniemożliwi lub utrudni dostęp do piaskownic zwierzętom, w tym psom, kotom, gołębiom.