29/09 2010

Obwieszczenie

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca l998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Krasocinie oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Numer  okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.     

Sołectwa:   Krasocin, Borowiec, Nowy   Dwór

            2

2.     

Sołectwa :  Lipie, Gruszczyn, Sułków, Ostrów.

            2

3.     

Sołectwa:  Czostków, Dąbrówka , Ludynia.

            2

4.     

Sołectwo:   Cieśle

            1

5.     

Sołectwa:   Bukowa  Występy

            2

6.     

Sołectwo:   Skorków   

            1

 

7.     

Sołectwa:   Mieczyn , Karolinów

            1          

8.     

Sołectwa:    Jakubów, Wojciechów, Brygidów,  Stojewsko

            1

9.     

Sołectwa:   Oleszno, Zabrody, Kozia Wieś

            2

10.           

Sołectwa:    Chotów, Wola Swidzińska, Świdno

            1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej.

Urząd Gminy Krasocin  ul. Macierzy Szkolnej 1 ,29-105 Krasocin

Telefon (041) 3917026; fax. 3917010.

 

                                                                                     WÓJT GMINY

/-/ JÓZEF SIWEK