29/10 2010

Obwieszczenie

Na podstawie art.25 ust2 ustawy z dnia  16 lipca 1998 r.  ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.  Nr 176 , poz. 1190) oraz uchwały Nr XLIII/273/02  Rady Gminy w Krasocinie z dnia 20.08.2002 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania - podaje się do wiadomości publicznej   informację  o numerach i granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krasocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  zarządzonych na dzień 21 listopada  2010 r.Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Numer okręgu wyborczego

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

   1

Sołectwa:

Krasocin, Borowiec, Nowy Dwór, Lipie, Gruszczyn, Sułków, Ostrów.

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

1

 

2

Urząd Gminy   w Krasocinie   tel. (41) 3917026

   2

Sołectwa:

Czostków ,Dąbrówka ,Ludynia                   

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 

 

3

Szkoła Podstawowa w Czostkowie
tel. (41)3917038

   3

Sołectwo:

Cieśle

 

4

Szkoła Podstawowa w Cieślach                            
tel. (41)3855134

   4

Sołectwa:

Bukowa, Występy ,                    

Skorków.

Lokal przystosowany dla osób  niepełnosprawnych

 

5

6

Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie
tel.(41) 3919502

   5

Sołectwa:                                                    Mieczyn, Karolinów, Jakubów, Wojciechów,                                  Brygidów, Stojewsko

7

 

8

Szkoła Podstawowa  w Mieczynie                                  tel. (41)3917011

   6

Sołectwa:

Oleszno, Zabrody, Kozia Wieś, Chotów, Wola Świdzińska,  Świdno.

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

9

 

10

Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie
tel.(41) 3918006Lokale głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  w dniu  21 listopada  2010 r. otwarte będą od godziny 8.00 do 22.00
WÓJT GMINY
/-/JÓZEF SIWEK