Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Komunikat

Komunikat o zasadach losowania numerów zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Krasocin zarządzony na dzień 5 listopad 2010r. godz 14.30.
 
I.Gminna Komisja Wyborcza w Krasocinie zgodnie z art.64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 176, poz. 1190),na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Krasocin przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów wyborczych nie spełniających żadnych z warunków określonych w art. 64 o ust 7 pkt 1 i 2 w/w ustawy numery:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym – z pośród  numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 64 o ust.5 pkt2 w/w ustawy,
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym- spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt.1.

II. 1.Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 5 listopada 2010r o godz. 14.30
 w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin pokój nr 11.
2. Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1) do urn zostaną włożone kartki z nazwami  komitetów wyborczych w nieprzezroczystych kopertach
2) Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Gminnej Komisji Wyborczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Losowanie przeprowadzone zostanie oddzielnie dla list kandydatów, o których mowa w pkt I.1 i oddzielnie dla list kandydatów o których mowa w pkt I.2.
4. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół a informacja o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych zostanie niezwłocznie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Krasocinie
/-/Maria Robak

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00