05/11 2010

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_herb.pngInformujemy, że kolejna Sesja Rady Gminy Krasocin odbędzie się w dniu 10 listopada 2010 roku (środa) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy  w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

 

 Proponowany porządek sesji :  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokółu z  XLIII sesji.
4. Informacja wójta gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Powzięcie uchwał w sprawie :
1) zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu sołectwa Gruszczyn w Gminie Krasocin.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie sesji.
           

 
Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Sobczyk