05/11 2010

Obwieszczenie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krasocin w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Krasocinie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.


1. GLIŚCIŃSKI Ireneusz Henryk, lat 45, wykształcenie średnie, zam. Krasocin
zgłoszony przez KW SPS "RAZEM"
- nie należy do partii politycznej


2. SIWEK Józef Jan, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Karolinów
zgłoszony przez KWW BIS
-nie należy do partii politycznej

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Maria Robak