Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

Masz pomysł na własną firmę ?

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej rozpoczęło realizację projektu pn. „Świętokrzyski pomysł na biznes". Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" i ma za zadanie wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwa świętokrzyskiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), w tym w szczególności:
•      kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
•      osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tyś. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,
•      osoby,   które   utraciły   zatrudnienie   z   przyczyn   nie   dotyczących   pracowników   potwierdzone w świadectwie pracy.
W ramach projektu oferujemy następujące rodzaje wsparcia:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tyś. zł (lub 20 tyś. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielnie socjalnej),
- wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu).

Czas trwania rekrutacji: 02 grudnia 2010 r. -10 grudnia 2010 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób na stronie internetowej: www.frdl.kielce.pl oraz w Biurze Projektu.

Kielce, ul. Bodzentyńska 44a (III piętro)
tel. 41 344 66 30 wew. 25 i 30

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00