14/12 2010

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_herb.pngInformujemy, że kolejna Sesja Rady Gminy Krasocin odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy  w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

 

 Proponowany porządek sesji :  

1. Otwarcie sesji .
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Przyjęcie protokołu z II  sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Powzięcie uchwał w sprawie :
1/ zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
2/ zwolnień od podatku od nieruchomości,         
3/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krasocin.
4/ zatwierdzenia stawki dotacji przedmiotowej do odprowadzania ścieków oczyszczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie. 
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie sesji.


           

 
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Włodarczyk