22/12 2010

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_herb.pngInformujemy, że kolejna Sesja Rady Gminy Krasocin odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 roku (środa) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy  w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

 

 Proponowany porządek sesji :  

1. Otwarcie sesji .
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Przyjęcie protokołu z III  sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Powzięcie uchwał w sprawie :
1/ zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
2/ wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie,     
3/ zmiany uchwały Nr XVI/70/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krasocin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”.
7.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje, wnioski, komunikaty.
8.  Zakończenie sesji.


           

 
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Włodarczyk