21/07 2008

ePUAP

epuap Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne uruchomiliśmy Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - Urzędu Gminy Krasocin na platformie ePUAP. Za pomocą skrzynki możliwe jest złożenie do urzędu wniosku lub innej korespondencji drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP, którego założenie jest bezpłatne oraz posiadanie kwalifikowanego certyfikatu tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP, którego założenie jest bezpłatne oraz posiadanie kwalifikowanego certyfikatu tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Link do strony znajduje się poniżej.

http://epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 16:00) do sekretariatu urzędu  na następujących nośnikach danych:
- Dyskietka 1,44 MB
- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
- Płyta CD-RW
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.