20/03 2014

Oleszno

Fasada frontowa wschodnia pałacu. Stan obecny.