Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2020    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata

Gospodarka Odpadami

Informacja dla mieszkańców, którzy wystawiają do odbioru odpady komunalne w pojemnikach lub workach z tego samego adresu.

Czytaj więcej...Urząd gminy informuje, że  w sytuacji, gdy w miejscu odbioru odpadów komunalnych znajdują się pojemniki lub worki kilku właścicieli nieruchomości,  wówczas właściciele tych nieruchomości  są zobowiązani  (na własny koszt)   do oznaczenia  pojemnika lub  worka  adresem (dot. m.in.  mieszkańców wynajmujących mieszkania od gminy oraz jeśli  na terenie nieruchomości znajduje się kilka domów lub dom zamieszkują dwie odrębne rodziny i każda z tych rodzin ma złożoną odrębną deklarację, a odpady są wystawiane  przed nieruchomość przy wspólnej bramie itp.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca przygotowania odpadów do odbioru

Czytaj więcej...Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zwróciła się z prośbą do gminy Krasocin, aby mieszkańcy którzy wystawiają odpady segregowane w workach, gromadzili odpady przed nieruchomościami z podziałem na kolor worka. Z obserwacji firmy wywozowej wynika, że często  mieszkańcy wystawiają odpady w workach żółtych, a pod nimi znajdują się worek ze szkłem w kolorze zielonym lub worek z papierem w kolorze niebieskim.

Czytaj więcej...

Informacja o obowiązującej w 2020r. stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj więcej...Informujemy mieszkańców gminy Krasocin, że począwszy od 01.01.2020r. do 31.08.2020r. stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIE ULEGNIE ZMIANIE i wynosi 8,00zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej...Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  dzielimy na cztery frakcje:

Czytaj więcej...

List z Krasocina w pierwszej dziesiątce najlepszych z całej Polski!

Czytaj więcej...Laureatem konkursu „Listy do Ziemi 2019” został młody obrońca środowiska naszej gminy - Szymon Bała, uczeń Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie. Zajmując 6 miejsce spośród dzieci z całej Polski udowodnił, że wie jak troszczyć się o „Naszą Planetę”. Wyróżnienie w konkursie otrzymał Adam Robak – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Czostkowie, który również wykazał się dużą świadomością ekologiczną czyli  postawą, cechującą się odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego.

Czytaj więcej...

Informacja na temat zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czytaj więcej...    Informujemy, że w pierwszej połowie 2019r, przeprowadzona została bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD, we wszystkich sołectwach Gminy Krasocin. Zbiórkę przeprowadziła - w ramach porozumienia z Gminą Krasocin - firma KOS Sp. z o.o. jako spółka firmy BIOSYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wodnej 4, 30-556 Kraków.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu pt. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Czytaj więcej...W dniu 10.06.2019r. w Szkole Podstawowej w Bukowie odbyło się podsumowanie projektu pt. ”Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, oraz  konkurs   dla   uczniów  Szkoły Podstawowej w Bukowie. W ramach podsumowania projektu miała miejsce prezentacja zakupionych pomocy dydaktycznych oraz zostały zaprezentowane doświadczenia chemiczne przygotowane i wykonane  przez uczniów szkoły w Bukowie.

Czytaj więcej...

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00