Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 3 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

Informacja dla mieszkańców, którzy wystawiają do odbioru odpady komunalne w pojemnikach lub workach z tego samego adresu.

b_150_100_16777215_00_images_stories_2020_logo_nr_2.jpgUrząd gminy informuje, że  w sytuacji, gdy w miejscu odbioru odpadów komunalnych znajdują się pojemniki lub worki kilku właścicieli nieruchomości,  wówczas właściciele tych nieruchomości  są zobowiązani  (na własny koszt)   do oznaczenia  pojemnika lub  worka  adresem (dot. m.in.  mieszkańców wynajmujących mieszkania od gminy oraz jeśli  na terenie nieruchomości znajduje się kilka domów lub dom zamieszkują dwie odrębne rodziny i każda z tych rodzin ma złożoną odrębną deklarację, a odpady są wystawiane  przed nieruchomość przy wspólnej bramie itp.

W przypadku braku oznaczenia umożliwiającego ustalenie, do której części nieruchomości dany pojemnik lub worek przynależy, wszelkie uwagi solidarnie będą kierowane do wszystkich właścicieli zamieszkujących daną nieruchomość.

UWAGA!  art.  6k ust. 3 ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw określa, że  opłaty dla tych właścicieli nieruchomości, którzy będą zbierali odpady nie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosić  będą nie mniej, niż dwukrotną wysokość i nie więcej niż czterokrotną wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie art. 6k ust. 1 (czyli od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości).

Przypominamy o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu numeru domu.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00