Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 2 Czerwiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm

Uncategorised

Transmisje Sesji Rady Gminy Krasocin

Transmisje:

https://www.youtube.com/channel/UCSyw6CC-Hg_4zCszwUN-K1Q/live

Archiwalne transmisje dostępne są na wniosek interesanta w Urzędzie Gminy Krasocin.

Punkt konsultacyjny

Konsultacje Terapeutyczne

W ramach działalności punktu konsultacyjnego mieszkańcy naszej gminy borykający się z problemem alkoholowym, członkowie ich rodzin a także osoby dotknięte przemocą   w rodzinie mogą liczyć na profesjonalną pomoc.  Punkt konsultacyjny znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krasocinie, przy ulicy 1- go Maja 8.  W ramach działalności pełni w nim dyżury certyfikowana terapeutka uzależnień Pani Sylwia Cielibała we wskazanych terminach.

Kto może uzyskać pomoc?

• Na konsultacje powinna się zgłosić osoba z zalecenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .  
• Na konsultację może się zgłosić każda osoba, która boryka się z problem alkoholowym lub każda inna osoba, która została dotknięta skutkami uzależnienia od alkoholu oraz innych środków uzależniających kogoś bliskiego.
• Na konsultacje może się zgłosić członek rodziny lub każda inna osoba, która jest ofiarą, sprawcą lub świadkiem przemocy w rodzinie.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

Stanowisko służbowe

 

1.

Jacek Wojciechowski

przewodniczący

pracownik socjalny

 

2.

Beata Dolaś

za- ca przewodniczącego

pedagog

 

3.

Agata Kapelusz - Derejska

członek

nauczyciel

 

4.

Jerzy Ciułek

członek

policjant

 

5.

Barbara Kaliszewska

członek

przedstawiciel społeczności lokalnej/sprzedawca

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest: podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia Gminna Komisja:
• przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
• wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
• kieruje taką osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
• przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
• składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.
Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego są objęte poufnością. Procedura zmierzająca do zobowiązania do leczenia odwykowego często nie jest właściwie rozumiana przez rodziny osób, wobec których jest podejmowana. Najwięcej nieporozumień związanych jest z oczekiwaną skutecznością wdrożenia tej procedury, dlatego też warto zaznaczyć, że:
• postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym,
• procedura podejmowana przez Gminna Komisję zmierzająca do zobowiązania do leczenia jest funkcją polegającą na motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej,
• podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta,
• celem pobytu w zakładzie odwykowym nie jest izolacja pacjenta od otoczenia społecznego,
• osoby uzależnione od alkoholu nie są chore psychicznie i w większości przypadków ponoszą odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem postępowanie,
• często oczekuje się, że wdrożenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego rozwiąże problem przemocy w rodzinie. Niestety, nie jest to możliwe. Zakłady lecznictwa odwykowego nie pełnią roli aresztów.

Wniosek_GKRPA.docx

Pełnomocnik ds. profilaktyki

PEŁNOMOCNIK  DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Karolina Wójcik
Godziny Przyjęć Interesantów:
• Wtorek w godzinach (8:00 - 13:00)
• Środa w godzinach (8:00 - 13:00)

Telefon: 41 39 17 067 w. 121
Adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań pełnomocnika należy:
1. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz tworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej.
2. Przygotowywanie wspólnie z GKRPA projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Współpraca z  instytucjami  i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy lokalnych, regionalnych i  ogólnopolskich kampanii edukacyjnych
6. Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, oc

WAŻNE INFORMACJE

 

 • NUMERY ALARMOWE

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ALARMOWY

112

 

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

 

 • Sprawdź i zapisz inne potrzebne telefony interwencyjne: np. Straży Miejskiej, wodociągów, dostawców gazu i prądu, a jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową – także agenta ubezpieczeniowego.

 • Dzwoniąc na numer alarmowy podaj:

  • dokładny adres z nazwą miejscowości,

  • co się stało,

  • liczbę osób poszkodowanych,

  • stan poszkodowanych,

  • nazwisko i telefon.

UWAGA – Nie rozłączaj się! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.

 

 • WARTO WIEDZIEĆ

  • Nagły wypadek może się zdarzyć nawet w najbezpieczniejszym miejscu i wśród najbardziej odpowiedzialnych osób.

  • Najczęstszymi ofiarami nagłych zdarzeń są dzieci i ludzie w podeszłym wieku, dlatego zwracajmy szczególną uwagę na miejsca, w których zwykli przebywać.

  • Zapewnij dzieciom odpowiednią edukację na temat bezpieczeństwa, odpowiednią do ich wieku, a szczególnie dotyczącą zachowania na drodze, zachowania w stosunku do nieznajomych, psów i dzikich zwierząt.

  • Jeżeli zamierzasz wybrać się w dalszą podróż, to staraj się do niej odpowiednio przygotować. Poinformuj rodzinę lub znajomych o planowanej trasie podróży

i spodziewanym czasie swojego powrotu.

  • Przygotuj się przed sytuacją kryzysową – przemyśl, jakie zagrożenia mogą ciebie dotyczyć.

 • W RAZIE ZAGROŻENIA

  • Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia.

  • Poinformuj ich o niebezpieczeństwie.

  • Gdy jesteś poza domem , skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

  • Nie poddawaj się panice, dawaj przykład rozumnych zachowań.

  • Słuchaj komunikatów podawanych w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych lub przez właściwe służby ratownicze.

 • DOMOWA APTECZKA

Podstawowe wyposażenie domowej apteczki zawierać powinno:

gazę opatrunkową jałową, sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne), taśmy przylepne (plaster bez opatrunku), plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców), chustę trójkątną, koc ratowniczy (folię NRC), termometr, środki aseptyczne (np. jodyna), środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany, mydło, rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny.

 

Źródło:http://komunikaty.tvp.pl/poradnik-obywatela

 

BURZE, HURAGANOWY WIATR I NAWAŁNICE-BEZPIECZNE ZACHOWANIA

 

 • BEZPIECZNE ZACHOWANIA

 1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;

 2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;

 3. Zamknij okna i drzwi;

 4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;

 5. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na zakupy;

 6. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw;

 7. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy;

 8. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi;

 9. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy;

 10. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą cię podczas podróży samochodem, najlepiej  nie  kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia);

 11. Nie zatrzymuj się, nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu;

 12. Bezwzględnie nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;

 13. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;

 14. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;

 15. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich.

 

Źródło: http://www.straz.gov.pl/porady/burze_i_silny_wiatr

 

 

 

 

PIERWSZA POMOC

 

 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach:

 

Pierwsza pomoc na miejscu wypadku ratuje życie, gdy u poszkodowanego wystąpią:

 • zaburzenia w oddychaniu (bezdech),

 • zatrzymanie krążenia,

 • krwotok,

 • wstrząs pourazowy.

 

W zależności od wyniku tej oceny należy przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy w zakresie:

 • podjęcia sztucznego oddychania,

 • zewnętrznego masażu serca,

 • zatamowania krwotoku,

 • ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,

 • zabezpieczenia poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu,

 • wezwania pogotowia ratunkowego,

 • wezwania policji.

Więcej: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/pierwsza-pomoc

 

Źródło: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/pierwsza-pomoc

 

ZNALEZIENIE NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU

 

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

Zardzewiała śmierć ciągle groźna

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

Kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy znalezionych niewybuchów

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej
w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne
i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Więcej: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/znalezienia-niewypalu-l/6471,Znalezienia-niewypalu-lub-niewybuchu.html

Źródło: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/znalezienia-niewypalu-l/6471,Znalezienia-niewypalu-lub-niewybuchu.html

SYGNAŁY ALARMOWE, KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

 

NUMER ALARMOWY 112

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne.

Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Docelowo w Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer „112” będą przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego.

Należy dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).
 
Źródło:
www.112.gov.pl/112/prawo

 

NIE DLA CZADU

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanego czadem ginie kilkadziesiąt osób z całej Polski. Zatrucia rozpoczynają się wraz z nastaniem okresu grzewczego
i bardzo często nie mają związku z powstaniem pożaru a wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynków i znajdujących się w nich urządzeniach i instalacjach grzewczych. Istotnym zatem jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności:

- dokonywanie okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych,

- zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych,

- właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Przewody kominowe, do których są podłączone urządzenia grzewcze należy czyścić
w następujących czasookresach:

- urządzenia na paliwo stałe – co najmniej raz na 3 miesiące,

- urządzenia na paliwo płynne lub gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy,

- urządzenia w zakładach zbiorowego żywienia – co najmniej raz w miesiącu.

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Odpowiedzialność za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Wykonywanie usług kominiarskich należy powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami
i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego procesu spalania. Z uwagi na fakt, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi
w gardle” strażacy nazywają go „CICHYM ZABÓJCĄ”.

Więcej:http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu

 

 

Informacje wymagane ustawowo

PATRONATY

 Zasady obejmowania Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin

Rozdział 1.

Obejmowanie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin

1. Prawo objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin przysługuje wyłączenie Wójtowi Gminy Krasocin.

2. Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin mogą zostać objęte przedsięwzięcia naukowe, gospodarcze, edukacyjne, sportowe, kulturalne, przyczyniające się do promocji Gminy Krasocin.

3. Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin mogą zostać objęte przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

4. Honorowy Patronat Wójta Gminy Krasocin jest wyróżnieniem honorowym, nie związanym bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego.

5. W przypadkach szczególnych, Wójt Gminy Krasocin może zdecydować o objęciu Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin przedsięwzięcia innego niż wymienione w ust. 2 i ust. 3.

Rozdział 2.

Uprawnienia do wnioskowania o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin

1. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin  jest organizator przedsięwzięcia.

2. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin należy wysłać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin lub złożyć
w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasocin.

3. Wzór wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski sporządzone wg wzoru, które wpłynęły do Urzędu Gminy Krasocin co najmniej 21 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia.

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Udzielenie odpowiedzi na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku w formie pisemnej lub powiadomienia telefonicznego.

7. Ostateczną decyzję w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin podejmuje Wójt Gminy Krasocin.

8. Organizator przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie we wszystkich formach promocyjnych i informacyjnych towarzyszących przedsięwzięciu, jak również umieszczenia znaków promujących Gminę Krasocin w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia (np. herb lub logo Gminy na banerze itp.).

9. Objęciu Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin może towarzyszyć ufundowanie pucharów, statuetek, nagród rzeczowych ze środków budżetu Gminy Krasocin lub przekazanie materiałów promocyjnych Gminy Krasocin. Wójt Gminy Krasocin może również osobiście uczestniczyć w przedsięwzięciu, które objął patronatem.

10. Zakres udzielanego wsparcia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

11. W terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia organizator zobowiązany jest przedstawić krótki opis przebiegu imprezy (informacja na temat liczby uczestników, zasięgu, tradycji imprezy, okoliczności jakie mu towarzyszyły itp.) jak również dokumentację fotograficzną.

12. Odmowa objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin nie wymaga uzasadnienia.

13. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Krasocin może uchylić się od dokonanego objęcia Honorowym Patronatem, o czym organizator zostanie niezwłocznie poinformowany.

14. Odebranie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Krasocin nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia.

 Rozdział 3.

Postanowienia końcowe


1. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.krasocin.com.pl oraz w Urzędzie Gminy Krasocin, pok. nr 12.

Wniosek o objęcie Honorowym  Patronatem Wójta Gminy Krasocin.docx

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej...

Turniej Badmintona o Puchar Dzielnicowego

Czytaj więcej...Dnia 20 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie rozegrany został  Turniej Badmintona o Puchar Dzielnicowego. W kategorii dziewcząt na podium znalazły się:

Czytaj więcej...

KONTAKT

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010

www.krasocin.com.pl
www.krasocin.eobip.pl

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Numer konta bankowego:
BS O/Krasocin 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Gminy Krasocin do poszczególnych referatów:

Urząd Stanu Cywilnego

Wybierz: 1

Sprawy meldunkowe

Wybierz: 2

Gospodarka nieruchomościami

Wybierz: 3

Podatki

Wybierz: 4

Księgowość

Wybierz: 5

Gospodarka odpadami

Wybierz: 6

Ochrona Środowiska

Wybierz: 7

Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz: 8

Inwestycje

Wybierz: 9

 

Lub poczekaj na zgłoszenie sekretariatu.

 

Samorządowe Centrum Oświaty - /41/ 3917317
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - /41/ 3917316
Zakład Gospodarki Komunalnej - /41/ 3917382

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00