29/11 2017

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, oc

WAŻNE INFORMACJE

 

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ALARMOWY

112

 

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

 

UWAGA – Nie rozłączaj się! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.

 

i spodziewanym czasie swojego powrotu.

Podstawowe wyposażenie domowej apteczki zawierać powinno:

gazę opatrunkową jałową, sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne), taśmy przylepne (plaster bez opatrunku), plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców), chustę trójkątną, koc ratowniczy (folię NRC), termometr, środki aseptyczne (np. jodyna), środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany, mydło, rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny.

 

Źródło:http://komunikaty.tvp.pl/poradnik-obywatela

 

BURZE, HURAGANOWY WIATR I NAWAŁNICE-BEZPIECZNE ZACHOWANIA

 

 1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;

 2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;

 3. Zamknij okna i drzwi;

 4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;

 5. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na zakupy;

 6. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw;

 7. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy;

 8. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi;

 9. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy;

 10. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą cię podczas podróży samochodem, najlepiej  nie  kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia);

 11. Nie zatrzymuj się, nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu;

 12. Bezwzględnie nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;

 13. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;

 14. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;

 15. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich.

 

Źródło: http://www.straz.gov.pl/porady/burze_i_silny_wiatr

 

 

 

 

PIERWSZA POMOC

 

 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach:

 

Pierwsza pomoc na miejscu wypadku ratuje życie, gdy u poszkodowanego wystąpią:

 

W zależności od wyniku tej oceny należy przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy w zakresie:

Więcej: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/pierwsza-pomoc

 

Źródło: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/pierwsza-pomoc

 

ZNALEZIENIE NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU

 

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

Zardzewiała śmierć ciągle groźna

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

Kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy znalezionych niewybuchów

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej
w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne
i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Więcej: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/znalezienia-niewypalu-l/6471,Znalezienia-niewypalu-lub-niewybuchu.html

Źródło: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/znalezienia-niewypalu-l/6471,Znalezienia-niewypalu-lub-niewybuchu.html

SYGNAŁY ALARMOWE, KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

 

NUMER ALARMOWY 112

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne.

Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Docelowo w Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer „112” będą przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego.

Należy dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).
 
Źródło:
www.112.gov.pl/112/prawo

 

NIE DLA CZADU

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanego czadem ginie kilkadziesiąt osób z całej Polski. Zatrucia rozpoczynają się wraz z nastaniem okresu grzewczego
i bardzo często nie mają związku z powstaniem pożaru a wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynków i znajdujących się w nich urządzeniach i instalacjach grzewczych. Istotnym zatem jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności:

- dokonywanie okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych,

- zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych,

- właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Przewody kominowe, do których są podłączone urządzenia grzewcze należy czyścić
w następujących czasookresach:

- urządzenia na paliwo stałe – co najmniej raz na 3 miesiące,

- urządzenia na paliwo płynne lub gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy,

- urządzenia w zakładach zbiorowego żywienia – co najmniej raz w miesiącu.

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Odpowiedzialność za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Wykonywanie usług kominiarskich należy powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami
i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego procesu spalania. Z uwagi na fakt, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi
w gardle” strażacy nazywają go „CICHYM ZABÓJCĄ”.

Więcej:http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu