31/01 2019

Punkt konsultacyjny

Konsultacje Terapeutyczne

W ramach działalności punktu konsultacyjnego mieszkańcy naszej gminy borykający się z problemem alkoholowym, członkowie ich rodzin a także osoby dotknięte przemocą   w rodzinie mogą liczyć na profesjonalną pomoc.  Punkt konsultacyjny znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krasocinie, przy ulicy 1- go Maja 8.  W ramach działalności pełni w nim dyżury certyfikowana terapeutka uzależnień Pani Sylwia Cielibała we wskazanych terminach.

Kto może uzyskać pomoc?

• Na konsultacje powinna się zgłosić osoba z zalecenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .  
• Na konsultację może się zgłosić każda osoba, która boryka się z problem alkoholowym lub każda inna osoba, która została dotknięta skutkami uzależnienia od alkoholu oraz innych środków uzależniających kogoś bliskiego.
• Na konsultacje może się zgłosić członek rodziny lub każda inna osoba, która jest ofiarą, sprawcą lub świadkiem przemocy w rodzinie.

Harmonogram Pracy Punktu Konsultacyjnego:

Lipiec
18.07.19 godz. 15:00-20:00

Sierpień
29.08.19 godz. 15:00-20:00

Wrzesień
26.09.19 godz. 15:00-20:00

Październik
17.10.19 godz. 15:00-20:00

Listopad
14.11.19 godz. 15:00-20:00

Grudzień
12.12.19 godz. 15:00-20:00

Przypominamy, że z pomocy może skorzystać każdy mieszkaniec naszej gminy, który czuje taką potrzebę!