Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 29 Marzec 2020    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy

Uncategorised

KONTAKT

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010

www.krasocin.com.pl
www.krasocin.eobip.pl

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Numer konta bankowego:
BS O/Krasocin 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Gminy Krasocin do poszczególnych referatów:

Urząd Stanu Cywilnego

Wybierz: 1

Sprawy meldunkowe

Wybierz: 2

Gospodarka nieruchomościami

Wybierz: 3

Podatki

Wybierz: 4

Księgowość

Wybierz: 5

Gospodarka odpadami

Wybierz: 6

Ochrona Środowiska

Wybierz: 7

Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz: 8

Inwestycje

Wybierz: 9

 

Lub poczekaj na zgłoszenie sekretariatu.

 

Samorządowe Centrum Oświaty - /41/ 3917317
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - /41/ 3917316
Zakład Gospodarki Komunalnej - /41/ 3917382

Reklamacja

   Zgłaszanie reklamacji:

 

Informujemy, że zgonie z uchwałą Nr XVIII/174/16 Rady Gminy Krasocin, z dnia 21 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu   i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości przesyła reklamację o danej sytuacji w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej na adres Urząd Gminy Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, tel. 41 39 17 026 w. 124 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz określenie przypadków i terminu  niewłaściwego świadczenia usługi.

Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego, a rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w pkt 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej, wymagającej dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

 Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona reklamacja chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jakim ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w pkt 1.

Nieodebranie odpadów komunalnych w danym dniu oraz brak zgłoszenia tego faktu nie zwalnia Właściciela z obowiązku ponoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 

 

 

e-deklaracja

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183), oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym i znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy w Krasocinie zapewnienia obywatelom możliwość składania  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Platforma ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Aby złożyć „śmieciową” deklarację poprzez ePUAP należy posiadać bezpłatny profil zaufany dostępny dla każdego obywatela lub podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Aby uzyskać bezpłatny profil zaufany wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia, aby potwierdzić swoją tożsamość. Wizyta ta jest jednorazowa.

Podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem  można kupić w kilku firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra Gospodarki.

Po założeniu konta, trzeba zalogować się do systemu, wypełnić odpowiedni formularz Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następnie podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i wysłać do urzędu.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Gminy drogą elektroniczną. Dokumenty elektroniczne przesłane poprzez platformę będą rozpatrywane tylko pod warunkiem podpisania ich kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

Złóż e-deklarację przez e-PUAP

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00