19/07 2008

Tabela sygnałów alarmowych

 

Rodzaje alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Sposób odwoływania alarmów

Za pomocą syren

Przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków TVP
i radiofonii przewodowej

Za pomocą syren

Przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków TVP
i radiofonii przewodowej

Alarm o klęskach
żywiołowych i zagrożeniu
środowiska

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
informująca o zagrożeniu
i sposobie postępowania
mieszkańców

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję Alarm
O Klęskach .................................
dla .................................
(podać nazwę miasta, terenu)

Alarm powietrzny

Dźwięk modulowany
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam Alarm Powietrzny
dla ..........................
(podać nazwę miasta, terenu)

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję Alarm Powietrzny
dla............................
(podać nazwę miasta, terenu)

Alarm o skażeniach

Dźwięki trwające 10 sekund
powtarzane przez 3 minuty.
Czas trwania przerwy
między dźwiękami
powinien wynosić 25-30 sekund

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam Alarm
O Skażeniach ..........................
(podać rodzaj skażenia)
dla ..........................
(podać nazwę miasta, terenu)

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję Alarm O Skażeniach
dla ..............................
(podać nazwę miasta, terenu)

Uprzedzenie o zagrożeniu
skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Osoby znajdujące się
na terenie ..........................
Około godz. ...... min. .......
może nastąpić
skażenie ..........................
(podać rodzaj skażenia)
z kierunku ..........................
(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję Uprzedzenie
O Zagrożeniu Skażeniami .................................
(rodzaj skażenia)
Dla .................................
(podać nazwę miasta, terenu)

Uprzedzenie o zagrożeniu
zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu
uprzedzenia o zagrożeniu
zakażeniami ustalają
organy Inspekcji Sanitarnej

-

-