17/08 2017

Inicjatywa lokalna w Występach

b_150_100_16777215_00_images_stories_2017_5_Wystepy_Inicjatywa_n_20170728_083707.jpgGrupa Inicjatywna Mieszkańców Wsi Występy w ramach inicjatywy lokalnej, wykonała zadanie publiczne polegające na zagospodarowaniu terenu przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Występy. Wkład Gminy Krasocin to  zakup kostki brukowej, obrzeży, kruszywa pod podbudowę, oraz betonu.

Po stronie grupy inicjatywnej zrealizowane zostały prace polegające na: przygotowaniu i zagospodarowanie terenu  (niwelacja,  wycinka zakrzaczeń itp.), korytowaniu i zagęszczeniu terenu pod kostkę oraz ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowiący sumę wartości wkładu Gminy i wartości wkładu Inicjatora wyniósł 10.250,00 złotych.

Składamy serdeczne podziękowania !!!

 Galeria  Galeria  Galeria